website builder download


Hörseltekniska hjälpmedel

F:a Roger Brodin har över 30 års erfarenhet inom hörselteknik och akustik. Ljudanläggningar och hörslingor för offentliga miljöer, samt individuella lösningar. Vi utför installation och service av hörseltekniska hjälpmedel i offentlig miljö. Vi utför även akustikmätningar, efterklangsmätningar och störmätningar för kommuner och andra offentliga inrättningar.

Hörselteknik

Vi anpassar, säljer och installerar ljudanläggningar och hörslingor för offentliga miljöer. Det kan gälla allt från mindre konferansrum till större hörsalar, föreläsningssalar och aulor. Mikrofoner, högtalare, hörlurar, hörslingor, telefoni och mycket mer. Även uthyrning av trådlösa system.

Vi arbetar också med konsultation och rådgivning när det gäller hörselhjälpmedel. Vi samarbetar med både kommun och landsting samt privata aktörer. För Arbetsförmedlingen utformar vi hörselhjälpmedel för klienter som arbetsprovar.

Phonak Roger för arbetsplatser

I arbetslivet

I situationer där flera personer är inblandade, där bakgrundsbuller är vanligt eller där ljudkällan befinner sig på avstånd räcker det inte alltid med hörapparater. Vår utrustning gör det möjligt att höra genom att de trådlöst överför ljudet direkt till lyssnaren. Detta gör att personer med hörselnedsättning helt och fullt kan delta och hänga med på jobbet.

Phonak Roger för skola

I skolan

Verklig och meningsfull utbildning är bara möjlig om barnen kan vara delaktiga och uppfatta vad som sägs, vilket kräver att de kan höra tydligt. För barn med hörselnedsättning kan taluppfattning utgöra ett verkligt problem, och enbart en hörapparat räcker ofta inte till.

Phonak Roger för hemmet

Hemma

För många personer med nedsatt hörsel är vardagen full av situationer då hörapparaten eller implantatet inte räcker till. Phonaks Roger-system hjälper dig med nedsatt hörsel att vara delaktig i alla situationer med familj och vänner, t.ex. i affären, i bilen, framför TV:n eller när familjen samlas kring middagsbordet

Phonak Roger för offentlig miljö

Offentlig miljö

Dagligen vistas miljontals människor i offentliga miljöer som till exempel hotell, museum, bibliotek och konferensanläggningar. Många tänker inte på att en del har svårt att höra allt som sägs och därför riskerar att missa information som är intressant eller viktig för dem, eftersom lokalerna de vistas i saknar rätt utrustning för att alla ska kunna höra.

Roger certifierad partner

PHONAK Roger certifierad partner

F:a Roger Brodin är återförsäljare och specialister på Phonaks produkter.

Du som är yrkesverksam och har nedsatt hörsel har rätt att söka bidrag för arbetstekniska hjälpmedel genom Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen Rehabilitering.

Du som går i skolan och har nedsatt hörsel har rätt att erhålla hörselhjälpmedel via hörselvården för att kunna vara delaktig i skolundervisningen.

Akustik - Ljudmiljö

Vi hjälper dig skapa en behaglig ljudmiljö. Med akustikmätningar kan vi lokalisera problemområden och erbjuda åtgärder, t ex i form av ljudabsorbenter. För kommuner och annan offentlig miljö.

Akustikmätningar

Akustikmätningar

Vi utför akustikmätningar, efterklangsmätningar och störmätningar. Ett effektivt sätt att mäta nivå på befintlig ljudmiljö - samt en förutsättning för att kunna genomföra korrekta åtgärder för att förbättra ljudmiljön. Vi är specialister på akustik i förskolor och skolor.

Ljudabsorbenter

Ljudabsorbenter

Ett sätt att åtgärda bullriga miljöer är att installera ljuddämpande undertak - vi utför kompletta montage. Idag finns det också moderna, effektiva och snygga absorbenter som kan användas separat. Vi arbetar bl a med Akustikmiljö som har ett brett utbud med fräck design!

F:a Roger Brodin
Adress

F:a Roger Brodin
Sjöhagens Gårdsväg 20
764 91 Väddö

Kontakt

E-post: firma@rogerbrodin.com
Telefon: 070-965 76 22